ANASAYFA|

Bayilik Başvurusu

Bayilik başvuru formu

ECO ENERJI BAYİLİK LİSANSI BAŞVURULARINDA  SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

 
1)    Başvuru Dilekçesi
Yetkinin müştereken verilmesi halinde,müştereken yetki verilen kişilerin her biri tarafından imzalanır. Lisans başvurusunu yapanın gerçek kişi olması halinde adı ve soyadı, Tüzel kişi olması halinde ise adı veya unvanı yazılmalıdır.
 
 
2)    Taahhütname
Taahhütnamenin içeriğinde hiçbir değişiklik yapılamaz. Ayrıca, taahhütnamenin müştereken verilen yetki kapsamında imzalanması durumunda, müştereken yetki verilen şahısların her birinin imzasının taahhütnamede bulunması zorunludur.
   
3)    Nüfus Kağıdı Sureti
İlgili mevzuata göre düzenlenmiş, noter veya muhtarca onaylı (T.C Kimlik Numarası ekli).
 
4)    İkametgah Senedi
İlgili mevzuata göre düzenlenmiş, muhtarca onaylı.
 
5)    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile bu yönetmelikten önce aynı konuda yayımlanmış
yönetmeliklere  göre durumuna uygun olarak alınan belgenin noterden tasdikli  sureti.
 
6)  Oda Sicil Kayıt Sureti
Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan, başvuru tarihinden önceki son altı ay içerisinde alınan oda sicil kayıt belgesi.
 
7)  Vergi Kimlik Belgesi 
Bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgilerinin yer aldığı vergi kimlik belgesi sureti veya vergi levhasının onaylı sureti.
 
8 )  Yetki Belgesi (İmza Sirküleri)
Şirketlerde  temsil ve ilzama yetkili kılınanların
Adı, soyadı ve unvanının,
Tatbik imzasının
Yetkinin sınırlarının yer aldığı belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
Gerçek kişilerde, kişinin;
Adı ve soyadının,
Kimlik bilgilerinin,
İkametgah adresinin,
Tatbik imzasının,yer aldığı belgenin aslı veya  noter onaylı sureti.
 
9) Bayilik Sözleşmesi
Dağıtıcı ve bayii  tarafından onaylanmış,Dağıtıcı  lisansı sahibi ile akdedilen bayilik sözleşmesinin onaylı sureti. Sözleşmelerde; tarafların adı, adresi ve iletişim bilgileri, sözleşme süresi, başlama ve bitiş tarihleri
açıkça belirtilir.
 
 
 
Okunma  Okunma : 12753
Yazdırılabilir Sayfa Yazdirilabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Gorusleriniz

PROJELERİ TÜRK İŞADAMI TANJU KARABUNAR ALDI
LISANSIZ URETIM 1000 KW'ya ÇIKIYOR
ECOENERJİ'den tarihi hamle
ECOENERJI Yeni kadrosuyla, yeni adresinde
ECOTECH 500 DIRECT DRIVE
6 Adet 500 KW Satılık
ENERJIDE MUTHIS HAMLE
HERKES ELEKTRIK SATABILECEK

Eğer elektrik üretme imkanınız olsaydı ?..

 ECO ENERJY © 2009 Tüm Haklary Saklydyr  |  Panel

SITE DESIGNED BY BLUE RISE